Krajské kolo soutěže ENERSOL 2008 | SPŠ Tábor

 

Krajské kolo soutěže ENERSOL 2008

středa, 5.3.2008 - Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro obnovitelné zdroje energie, uspořádala v úterý 4. března 2008 krajské kolo mezinárodní soutěže ENERSOL 2008. Enersol je projekt zaměřený na využívání obnovitelných zdrojů energie, letos rozšířený o téma snižování emisí v dopravě.

Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí a jak vnímají vliv dopravy na život člověka? Odpověď na tyto otázky přineslo 23 studentských prací z deseti jihočeských středních škol, zařazených do hlavní a vedlejší kategorie krajského kola soutěže. Práce v rozsahu 10 – 30 stran byly zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systému využívajících obnovitelné zdroje energie, včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnotili přínosy i nedostatky. Všechny práce byly doplněny dokumentací a tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu, ekonomice užití i nákladovosti na opravy, nebo vyjádření občanské veřejnosti na dotazníkové průzkumy. Úroveň přihlášených prací i obhajoby se ve srovnání s loňským premiérovým kolem soutěže výrazně zlepšila. Samozřejmou součástí byla vlastní stanoviska autorů, nechyběla vyjádření oponentů z praxe, doporučení a vlastní připomínky k popisovaným řešením.

Táborští pořadatelé po loňské zkušenosti pozměnili časové schéma soutěže. Letos se poprvé i na krajské úrovni soutěžilo vzhledem k počtu přihlášených prací dva dny. Do úterního finále postoupilo 12 nejlepších soutěžících v hlavní kategorii a 2 soutěžící ve vedlejší kategorii. Ti pak před odbornou porotou bojovali o postup do národního kola soutěže, které se uskuteční 27. a 28. března v Plzni.

A kdo bude Jihočeský kraj nakonec reprezentovat? Na základě výsledků bodového ohodnocení tvoří družstvo Miloslav Kaňka s prací Plynové CNG autobusy v silniční dopravě z pořádající SPŠ strojní a stavební Tábor, který se současně stal absolutním vítězem krajského kola, a čtveřice studentů z táborské zemědělské školy. Ti se ve svých soutěžních pracích zaměřili především na využití zemědělských produktů pro vytápění nebo jako biopalivo pro pohon spalovacích motorů. Postupující z hlavní kategorie doplní dvě práce studentek ze českobudějovické zdravotnické školy a SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí z Veselí nad Lužnicí.

SPŠ strojní a stavební Tábor děkuje všem školám, které se do soutěže zapojily. Odměnou pro všechny soutěžící a jejich koordinátory z řad pedagogů nezávisle na umístění je bezplatná odborná exkurze do Horního Rakouska, zaměřená právě na využití obnovitelných zdrojů energie. Zájezd se koná za přispění dlouholetého partnera táborské průmyslovky, Energy Centra z Českých Budějovic.

Ing. Marcel Gause
SPŠ strojní a stavební Tábor

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!