Metrostav | SPŠ Tábor

 

Metrostav

Táborská průmyslovka otevírá třídu pro Metrostav

Metrostav

V průběhu letních prázdnin podepsala Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor významnou smlouvu o spolupráci s přední českou stavební firmou Metrostav a.s., Praha. Jedná se o první dohodu takového významu mezi vzdělávací institucí zřizovanou Jihočeským krajem a velkým zaměstnavatelem, jaká byla v našem kraji uzavřena. Vyučení žáků pro stavební a strojní profese je nadstandardně financované firmou Metrostav. Celková výše finanční podpory pro jednoho žáka může přesáhnout částku 100.000,- Kč. Nábor do třídy probíhá již nyní.

Společný projekt SPŠ Tábor a společnosti Metrostav a.s., Praha vychází z rostoucího zájmu firem o absolventy učebních oborů s technickým zaměřením a jejich nedostatku na pracovním trhu. Smluvně zakotvená exkluzivita spolupráce a finančně velmi zajímavá nabídka pro zájemce o studium i jejich rodiče poskytuje škole záruku jedinečnosti ve velké náborové oblasti, zahrnující Jihočeský a Plzeňský kraj, dále pak část kraje Vysočina i Středočeského kraje. Od společnosti Metrostav a.s. se očekává, že její značka ve spojení s dobrým jménem školy poskytne veřejnosti záruku kvalitní profesní přípravy a jistotu budoucího zaměstnání.

Při definování oblastí spolupráce bylo stanoveno, že SPŠ Tábor zajistí pro společnost Metrostav a.s. výuku ve vybraných učebních oborech zedník, tesař, strojní mechanik a strojník. V nich budou tzv. smluvní žáci připravováni pro pracovní pozice stavebních a strojních profesních specialistů pro akciovou společnost Metrostav. SPŠ Tábor dále zajistí ubytování a stravování těchto žáků a zvýšenou pozornost bude věnovat jejich volnočasovým aktivitám se zaměřením zejména na sport.

Společnost Metrostav a.s., Praha umožní na svých pracovištích praktickou část přípravy, bude poskytovat škole pomoc jak materiální, tak finanční, stane se partnerem mimoškolních aktivit a zajistí smluvním žákům vysoce nadstandardní podmínky, které budou vyjmenovány v dohodách o jejich hmotném zabezpečení při studiu. Nadstandardní podmínky, zajišťované společností Metrostav a.s., mají podobu měsíčního stipendia, příspěvku na městskou nebo linkovou hromadnou dopravu, finanční pomoci při zakoupení učebních pomůcek, bezplatného poskytnutí pracovního oblečení a potřebného profesního nářadí, příspěvku na stravování a ubytování a v případě úspěšného ukončení studia a nástupu do pracovního poměru ke společnosti Metrostav a.s. bonusu ve výši 10.000,- Kč. Celková výše finanční podpory během tří let profesní přípravy pro smluvního žáka tak může přesáhnout částku 100.000,- Kč. Podmínkou pro poskytnutí podpory je vykonání závěrečné zkoušky v daném oboru a setrvání u společnosti Metrostav a.s. po dobu nejméně 2 let od vykonání závěrečné zkoušky.

Projekt podporuje i jihočeský kraj. „Tuto smluvní formu považujeme za efektivní. Jen takovým způsobem je možné zajistit, aby absolventi učebních oborů nastoupili skutečně do oblasti, pro kterou je škola připravuje,“ zdůraznila v rozhovoru pro Táborský deník krajská radní pro školství Marie Hrdinová.

SPŠ Tábor bude přijímat smluvní žáky společnosti Metrostav a.s. poprvé na jaře 2009, tedy pro školní rok 2009/2010. Podrobné informace o tomto typu vzdělávání s nulovými náklady pro rodiny žáků  letošních devátých ročníků základních škol je možné získat na těchto stránkách, nebo na dni otevřených dveří 17.1.2009 od 10 do 13 hodin.

Navštivte internetové stránky společnosti Metrostav, a.s.
 

Prváci podepsali pracovní smlouvy s Metrostavem

Čtvrtek 3. září 2009 je velký den pro žáky, kteří se budou připravovat ve strojních oborech na SPŠ Tábor pro firmu Metrostav. Setkání se zás...

Dny Metrostavu v Táboře

V červenci 2008 byla podepsána rámcová smlouva o vzájemné spolupráci mezi stavební firmou Metrostav a.s. a táborskou střední průmyslovou ško...

Učební obory pro firmu Metrostav - info 2009/10

Pro zájemce o vyučení v některém z učebních oborů financovaném firmou Metrostav na Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor jsme př...

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!