Projekty | SPŠ Tábor

 

Projekty

Projekty na průmyslovce

s helmou

Dnes magické slovo, skloňované téměř na každé škole. I táborská SPŠ se zařadila mezi ty, kteří pomocí projektů zlepšují vybavení svých učeben a modernizují metody výuky. Začalo to vlastně už před lety, s projekty v rámci SIPVZ, které daly základ moderním počítačovým učebnám a výuce projektování na počítači. A jaké projekty tedy v současnosti na naší škole běží?

Především projekt Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti na SPŠ Tábor , v rámci ROP NUTS II Jihozápad, v němž je škola partnerem města Tábor. Výsledky projektu nám denně vyrůstají před očima: místo neútulné půdy budou podkrovní učebny, ateliéry a kabinety zakryté novou střechou a bezbariérově propojené výtahem s ostatními podlažími hlavní budovy, nově vyřešený vstup do budovy s recepcí, moderní vzhled vnitřních prostor školy v souladu s požárními a bezpečnostními normami. Hodnota celého díla dosáhne téměř 40 miliónů korun. Všichni učitelé a žáci se těší, až bude tato největší přestavba školní budovy od šedesátých let minulého století hotová a nové prostory začnou sloužit výuce. Zatím žije škola v symbióze se stavbou.

Druhým velkým projektem je Náskok díky kvalitě – rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako součást globálního grantového programu Jihočeského kraje. Projekt je zaměřen na zvýšení jazykových a odborných kompetencí žáků školy, jeho součástí jsou i stáže vybraných skupin žáků na partnerské škole ve slovinské Škofja Loce. Ve spolupráci se strakonickou průmyslovkou se v projektu prověří přínos nových ŠVP pro kvalitu výuky.

Kromě velkých projektů podpořených z fondů Evropské unie se táborská průmyslovka zapojuje do krajských projektů a grantů. V minulosti jsme díky nim zmodernizovali posilovnu, letos přišlo na řadu vybavení školních laboratoří v rámci projektu Nové technologie do středních škol.

Využívat nové přístroje a vyučovací metody se učitelé průmyslovky sami učili v projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání, kde byla SPŠ partnerem Matematicko-fyzikální fakulty KU Praha. V dalších etapách projektu pak táborští učitelé působili jako lektoři pro kolegy z ostatních škol.

Každoročně se též zúčastníme mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol, zaměřeného na využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v dopravě a trvale udržitelnou kvalitu života. Jsme krajským vzdělávacím centrem a úspěšným účastníkem národních i mezinárodních přehlídek žákovských prací s danou tématikou.

Účast našich žáků na soutěžích byla v tomto školním roce též podpořena ze strany Jihočeského kraje příspěvkem v rámci grantu Podpora práce s talentovanou mládeží.

A co chystáme na příští školní rok? Kromě dokončení prací na víceletých projektech se chceme zaměřit minimálně na dvě velké oblasti: ještě více se soustředíme na problematiku využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve stavebnictví v souladu s programy Green jobs a Zelená úsporám, ať už ve výuce našich žáků nebo v energetických úsporách ve vlastních objektech. Druhou oblastí s širokou škálou možností pro další práci je mezinárodní spolupráce škol a dalších sociálních partnerů. S našimi osvědčenými partnery ze Škofja Loky bychom se rádi zapojili do multilaterální spolupráce s dalšími školami ze zemí EU. Ale nepředbíhejme – o tom všem rádi napíšeme jako o úspěšně zahájených aktivitách v příštím roce.

 

logo OPVK JČ kraj

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Táborská průmyslovka staví zelený most

Střední průmyslová škola Tábor zahájila ve čtvrtek 11.11.2010 úvodní pracovní konferencí realizaci projektu Zelený most mezi školou a praxí....

SPŠ Tábor v projektu UNIV 2

Na 325 škol ve všech krajích se zapojuje do nového projektu celoživotního vzdělávání UNIV 2 - Kraje, který byl oficiálně zahájen v srpnu. Če...

Partnerství měst a škol

To, že slovinské historické město Škofja Loka je partnerským městem Tábora, je Táborákům známou skutečností. O tom, jak krásnou zemí je Slov...

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!