Kurz 3D grafiky, modelování a animace | SPŠ Tábor

 

Kurz 3D grafiky, modelování a animace

SPŠS Tábor otevírá již 10. ročník populárních grafických kurzů se zvýhodněnou cenu pro žáky základních škol a studenty středních škol.

3D grafika se vytváří v trojrozměrném světě. Do prostoru umístíte několik kvádrů a necháte je vykreslit z různých pohledů. Vytvoříte tedy prostorová tělesa, přidáte pár světel, efekty, nemusíte se starat o stíny, přikrývání těles a o vyjadřování perspektivy. Tělesa se upravují ve dvourozměrných pohledech (horní, boční). Scény se rendrují (vykreslují) v perspektivních pohledech (např. kamera). Poté se vykreslené scény ukládají do bitmapových formátů pro tisk (jpg, bmp) nebo ve formě videa (avi, mpeg).

Tvorbu v 3D světě bychom mohli rozdělit do několika fází. První fází je modelování - tvorba objektu, který odpovídá realitě: musí mít pravděpodobné proporce, zaoblené hrany atd. Druhou částí je vytvoření vhodného materiálu - můžete si vybrat povrch z knihovny nebo udělat nový materiál z fotografie. Nesmíme zapomenout na přidání efektu nerovnosti povrchu, aby objekt nevypadal jako plakát a získal na skutečnosti. Třetí a asi tou nejefektivnější fází je osvětlení. Kdo umí nasvítit scénu z vhodné strany, vhodnou intenzitou a vytvořit tak nějakou atmosféru, může se přesvědčit o svém talentu. U pohybových scén je podstatná animace kamery, která musí zabírat správnou část scény a její pohyb nesmí být ani pomalý ani rychlý. Nakonec můžeme využít možností postprodukce. Patří sem např. skládání a prolínání scén nebo efekty rozmazání objektivu či úprava jasu, kontrastu a intenzity.

3D grafika tedy skýtá obrovské možnosti pro tvůrčí činnost a jediným omezením je vlastní fantazie. Obsah jednotlivých kurzů se vždy přizpůsobuje zájmu a schopnostem studentů.

Kurzy vedou kvalifikovaní lektoři.

Ukázky prací absolventů předchozích ročníků kurzu můžete vidět v sekci věnované PC klubu, případně navštivte Stránky PC klubu, které vytvořili absolventi grafických kurzů.

Zahájení: říjen 2009
Kontakt pro zájemce: tel.: 381-500018, 381-500011, info@sps-tabor.cz
Předběžný termín konání: pátek 16 hodin (podle možností zájemců).
Přesný termín konání kurzu bude stanoven.

Rozsah kurzu: 30 týdnů x 2 hodiny, tj. 60 hodin
Žáci ZŠ, SŠ a absolventi jiných kurzů SPŠ Tábor mají zvýhodněnou cenu 60 Kč /hod., tj. 3600 Kč.

Registrujte se a objednejte si kurz v e-shopu SPŠ Tábor.

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!