PC klub

Home

3D grafika 2D grafika

Kontakt

Kurz 3D grafiky

Programy 3D Studio Max, Bryce

Výuka 3D grafiky je jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Já tento kurz navštěvuji již třetím rokem, a stále je co se učit. Pokud nevíte, co je 3D grafika, je zde stručná definice.
Asi první tři měsíce se učíme v programu MetaCreations Bryce 4. Je to poloprofesionální program, jehož hlavní uplatnění je v krajinářství. Více se můžete o něm dozvědět zde.
Další výuka je zaměřena na profesionální program 3D Studio Max. Více informací o něm naleznete tady.
Tvorbu v 3D světě bychom mohli rozdělit do několika fází. Každá část je v konečném výsledku důležitá, a proto je od sebe nemůžeme oddělit. První fází je modelování - tvorba objektu, který odpovídá realitě: musí mít pravděpodobné proporce, zaoblené hrany. Druhou částí je vytvoření vhodného materiálu - můžete si vybrat texturu z knihovny nebo udělat nový materiál s pomocí šablon, které vám program nabízí. Např. nesmíme zapomenout na přidání efektu nerovnosti povrchu, aby objekt nevypadal jako plakát. Třetí a asi tou nejefektivnější fází je osvětlení (platí pro 3D Max, v Bryce si vyberete pouze pozadí, které v sobě světlo obsahuje). Kdo umí nasvítit scénu z vhodné strany, vhodnou intenzitou a vytvořit tak nějakou atmosféru, může se považovat přinejmenším za umělce. U pohybujících se scén je podstatná i animace kamery, která musí zabírat správnou část scény a její pohyb nesmí být ani pomalý ani rychlý. Nakonec můžeme využít možností postprodukce. Patří sem např. skládání a prolínání scén nebo efekty rozmazání objektivu či úprava jasu, kontrastu a intenzity.
3D grafika tedy skýtá obrovské možnosti pro tvůrčí činnost a jediným omezením je vlastní fantazie.
Obsah jednotlivých kurzů se přizpůsobuje v zájmu studentů, a je tak možno se učit i v jiných programech, než jsem zde uvedl.