PC klub

Home

3D grafika 2D grafika Kontakt

Kurz 2D grafiky

Programy Corel Draw, Corel Photopaint, Ultra Fractal

V kurzech 2D grafiky se zaměřujeme na dovednosti v programech Corel Draw a Corel Photopaint, ale když je zájem, zařazujeme i nejrůznější zpestření, jako například Ultra Fractal.
V programu Corel Draw se učíme základy vektorové grafiky. Víme, že každý vektorový objekt je popsán matematickou rovnicí, se kterou se dají dělat neuvěřitelná kouzla, aniž by utrpěla výsledná kvalita. Objekty typu kruh, elipsa, obdélník, text a další lze neomezeně otáčet, zvětšovat a zmenšovat, dávat jim různé druhy výplní a obrysů. Když program zvládneme, není pro nás žádný problém vytvořit v několika minutách vizitku, kalendář, reklamní leták, nebo titulní stránku školního časopisu.
V programu Corel PhotoPaint se učíme již složitější věci, které potřebujeme pro retušování a úpravy obrázků, jako jsou například digitální fotografie. Učíme se obrázek vylepšit tak, aby nebyl příliš tmavý nebo světlý, aby nebyl rozmazaný a neměl barevný závoj. Dále se učíme udělat na obrázcích věci, které tam předtím nebyly. Umíme přebarvit zaparkované auto, odstranit z obličeje pihy nebo třeba červený nos.
Učíme se ale také to, že technika práce s programem není všechno. Aby výsledné dílo bylo použitelné, musí mít také nějakou estetickou úroveň, musí být snadno čitelné a upravené. Výuka základů kompozice a estetiky tiskovin je také součástí tohoto kurzu.
Při práci s Ultra Fractalem zacházíme do oblasti tvorby vlastního umění. Snažíme se v programu najít takové kombinace matematických rovnic, barev a dalších efektů, abychom dosáhli obrazu, který bude krásný, zajímavý, harmonizující, nebo stimulující. Takový, který vyjadřuje kousek z našich pocitů.
Malíři používají štětce a barvy, my používáme počítače. A to všechno máme možnost umět právě v kurzech PC klubu 2000, kam někteří z nás chodí už přes čtyři roky.