Učební plán

maturitní nástavbové studium dvouleté denní

 

 

1 - Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

Předmět

 

1.ročník

 

2.ročník

 celkem

za studium

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

2

1

3

Matematika

3

3

6

Fyzika

0

2

2

Chemie

2

0

2

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

celkem

17

16

33

 

2 - Odborné předměty

 

 

Předmět

 

1.ročník

 

2.ročník

 celkem

za studium

Odborné kreslení

2

0

2

Výrobní zařízení

3

0

3

Ekonomika

2

2

4

Nauka o materiálech

2

0

2

Technologie

3

4

7

Technická cvičení

0

2

2

Konstrukce

4

4

8

Praxe

0

3

3

Volitelný předmět

0

2

2

celkem

16

17

33

celkem

33

33

66

               

 

 1. ročník - souvislá praxe v dřevařských provozech – 2 týdny

 2. ročník - souvislá praxe v dřevařských provozech – 2 týdny