Hodnocení projektu Multifunkční laboratoře | SPŠ Tábor

 

Hodnocení projektu Multifunkční laboratoře

Hodnocení projektu SIPVZ 2006 SPŠ Tábor
Multifunkční laboratoř pro praktické simulace
Projekt SIPVZ: č. 1359P2006

Část 1: Implementace Mikrolaboratoře RC-System

Modul byl zakoupen od RC společnosti s. r. o. přístroje pro vědu a vzdělání, s komponentami pro elektroniku a automatizaci. RC mikrolaboratoř byla nainstalována pod OS Windows XP na PC se 17“ LCD panelem. K frontálním prezentacím činnosti RC-mikrolaboratoře i ke komplexnímu využití naměřených dat slouží připojení daného PC ke školní síti. Fyzická kompletace RC-mikrolaboratoře byla provedena na vyhrazeném laboratorním stole.

Pro zvýšení názornosti výuky na technickém lyceu byly vytvořeny učební pomůcky ve formě analogových modelů z komponent RC-mikrolaboratoře a k nim vytvořen doprovodný výukový text. Vytvořený učební text navazuje na instrukční listy tohoto výukového systému RC 2000: Moduly – prvky - programy, Seminář – Elektronika, Stránky pro inspiraci, Výukový systém LAB – Regulační technika.

Tyto instrukční listy vysvětlují způsoby práce s mikrolaboratoří a její využití pro přesné měření a ověřování vlastností prvků, obvodů a systémů z elektrotechniky a regu¬lační techniky. Učební texty obsahují náměty úloh a jejich řešení v následujících oblastech teoretické výuky:
• diferenciální a integrální počet v matematice,
• kmitání a pohyb s odporem prostředí ve fyzice,
• průhyb nosníku v mechanice,
• přechodné jevy v elektrotechnice,
• vlastnosti a chování soustav a regulátorů v automatizaci.

Úlohy jsou vesměs popsány diferenciálními rovnicemi. Místo náročných matematic¬kých postupů řešení diferenciálních rovnic skriptum učebních textů nabízí rychlé a názorné řešení po¬mocí analogových modelů z komponent Mikrolaboratoře RC Di¬dactic System. Učební text navazuje na instrukční listy s předpokladem, že čtenář již zvládl didaktické využití mikrolaboratoře a je obeznámen se základy diferenciálního a integrálního počtu. Učební text slouží jako užitečná pomůcka učiteli v přípravě vyučování.


Část 2: ICT laboratoř

Projekt multifunkční laboratoře pro praktické simulace v části ICT tvoří velmi originální řešení propojení virtuálních a fyzických počítačů, stejně jako sítí. Umožňuje tak práci několika desítek studentů na pouhých pěti PC, aniž by jeden ohrozil svou činností práci druhých. Avšak využití ICT labu není omezeno pouze na pět počítačů. Součástí projektu je virtuální server, který je propojen do celé školní sítě, tedy je využitelný např. při výuce ve standardní počítačové učebně.

Studenti mohou experimentovat v rámci jediného počítače na virtuálních strojích s různými operačními systémy. Tyto systémy propojovat s dalšími virtuálními systémy na dalších počítačích, případně pracovat na virtuálním serveru. Schopnosti uživatelských profilů umožňují studentům uchovat rozpracované virtuální stroje a harddisky v bezpečí svých dokumentů.

Infrastruktura laboratoře je rozdělena do dvou identických rackových skříní s routerem a switchem. Student se může rozhodnout, do jaké skříně bude mít počítač zapojen. Switche jsou spravovatelné a umožňují VLAN, což opět dokazuje nečekanou flexibilitu realizovaného řešení.

V rámci začlenění školy do Microsoft IT Academy a MSDN Academy Alliance jsou studentům přidělovány licenční klíče pro jejich projekty. Je velmi potěšitelné, že škola studentům nabízí předinstalované servery na platformě Linux.

Výukové materiály k ICT Labu zahrnují základní jednoduché úlohy, věnují se netradičním a málo známým postupům, např. řešení problémů instalace Linuxu na virtuálních PC a značná část úloh je vysoce odborná, popisující např. instalaci doménového řadiče na serveru, filtrace paketů, bezpečnosti, či kompilace Gentoo Linuxu pro virtuální PC.

SOŠ Informatiky Tábor
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!