Mezinárodní soutěž ENERSOL v Táboře | SPŠ Tábor

 

Mezinárodní soutěž ENERSOL v Táboře

Táborská průmyslovka, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro obnovitelné zdroje energie, pořádá 22. února krajské kolo mezinárodní soutěže ENERSOL 2007. Enersol je projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice s tradicí již od roku 2001.

Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí? Odpověď na tuto otázku přináší obsahové zaměření letošního třetího ročníku soutěže. Jedním z jejích cílů je prokázat společenskou potřebu vzdělávání na téma obnovitelné zdroje energie.

Studenti soutěží v hlavní kategorii s názvem „Obnovitelné zdroje energie – aktuální problém ČR a SR“. Jejich práce v rozsahu 5 – 15 stran jsou zaměřeny na popis a analýzu instalovaných systému využívajících obnovitelné zdroje energie, včetně konstrukčního řešení, vyjádření uživatelů, spoluobčanů nebo odborníků. Soutěžící vlastními slovy vyhodnocují přínosy i nedostatky. Práce doplňují dokumentací, tabulkami obsahujícími odborné informace o výkonu, ekonomice užití i nákladovosti na opravy, nebo vyjádření občanské veřejnosti na dotazníkové průzkumy. Ti nejlepší nezapomínají na vlastní stanoviska, oponenturu, doporučení a vlastní připomínky k popisovaným řešením.

Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol bez ohledu na školní programy, vyhlásili pořadatelé také tzv. nezávislou kategorii bez určení zadání. Podmínkou však je vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohou zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadáni a schopností, například dokumentační fotografie, malířské, kreslířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k tématu.
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!