Informace o škole | SPŠ Tábor

 

Informace o škole

Studenti využívají MS Class Server

Přímý internetový odkaz pro studenty a rodiče, využívající nástroj e-learningové podpory Microsoft Class Server je následující: http://www....

Jak se k nám dostanete

Střední průmyslovou školu strojní a stavební najdete v Komenského ulici v Táboře, v klidné vilové čtvrti na Maredově vrchu. Město Tábor l...

Materiální vybavení školy

Škola disponuje díky trvalým investicím do technického vybavení řadou špičkově vybavených odborných učeben, laboratoří a dílen. Úpěšnou real...

Kde a jak získat informace

Běžné informace lze získat přímo na naší internetové adrese. Veškeré žádosti o informace je možno předkládat - osobně, písemně nebo ús...

Povinná dokumentace školy

V souladu s § 28 odst. (1) Zákona 561/2004 vede SPŠ strojnická Tábor tuto povinnou dokumentaci: a) rozhodnutí o zápisu do školského rej...

ICT plán školy

V souladu s příslušnými předpisy uveřejňujeme ICT plán Střední průmyslové školy strojnické Tábor. Soubor je ke stažení ve formátu MS Word...

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!