Přidělujeme uchazečům VIP poradce | SPŠ Tábor

 

Přidělujeme uchazečům VIP poradce

S novým servisem pro zájemce o studium přichází v tomto roce Střední průmyslová škola v Táboře, která patři mezi pilíře technického vzdělávání v jihočeském kraji. Škola již v minulosti přesvědčila veřejnost, že umí přicházet s novými moderními metodami. Připomeňme před lety provozovanou elektronickou virtuální školou, která připravovala zájemce k přijímacím zkouškám z matematiky. V dalších letech, kdy již žádné přijímací zkoušky neexistovaly, provozovala škola horkou linku a web, na které rodičům ochotně poskytovala poradenství v nepřehledném a komplikovaném systému třech přihlášek.

Letos se táborská průmyslovka rozhodla, že všem zájemcům o studium bude poskytovat servis přesně na míru a individuálně. Každému zájemci o studium přiděluje osobního VIP poradce, který mu je k dispozici po celou dobu zájmu o školu. Průmyslovka vytrvale naplňuje pověst moderní školy a sází na nové způsoby komunikace.

„Vycházíme ze zkušenosti, že mladým lidem vyhovuje komunikovat rychle a efektivně. Proto nemusíme tisknout tuny letáků a vnucovat je školákům po celém okolí. Většina komunikace probíhá elektronicky, VIP zájemci o studium na naší škole nejsou obtěžováni letáky, ani informacemi, které jsou mimo jejich zájem. Získávají od osobního poradce pouze ty informace, které je zajímají, a to pohodlně do jejich e-mailových schránek.“ říká ředitel školy Marcel Gause a doplňuje, že každý se pak svobodně rozhodne, zda chce vědět více, nebo ne. Průmyslovka připravila ale i tradiční akce, které se zájemci dozví právě elektronicky. „Jednou z tradičních akcí je 8. ledna 2011 den otevřených dveří. Pozvánku dostanou všichni VIP zájemci elektronicky. Stejně tak nabízíme osobní setkání se specialistou na konkrétní maturitní či učební obory. Každý zájemce se ale setká pouze s tím specialistou, jehož obor ho zajímá a nemusí poslouchat nic, co nepotřebuje,“ uzavírá ředitel školy.

Táborská průmyslovka má elektronickou komunikaci úspěšně vyzkoušenou v řadě projektů. Poslední velkou akcí bylo 9. setkání historických vozidel na začátku října. Setkání veteránů škola propagovala na Facebooku, propozice, program i přihlášky si zájemci stahovali z internetu. Akce se zúčastnil rekordní počet diváků i závodníků.

Stejné principy a zkušenosti průmyslovka úspěšně využívá při poskytování informací mladé generaci budoucích studentů a učňů. Pokud chce vycházející žák ZŠ mít k dispozici veškerý informační servis průmyslovky, stačí vstoupit do VIP zóny na adrese vip.sps-tabor.cz.
 

Týdeník Táborsko, příloha, 20.10.2010

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!