Propozice 9. setkání historických vozidel | SPŠ Tábor

 

Propozice 9. setkání historických vozidel

Propozice 9. setkání historických vozidel, konaného v sobotu 2. října 2010. Podrobnosti čtěte v programu níže.

Zúčastnit se může každé vozidlo, které splňuje podmínku pro označení veterán a je v pojízdném a technickém stavu, odpovídajícím bezpečnostním předpisům a  platným zákonným normám.

Za splnění těchto podmínek odpovídá účastník, případně majitel vozidla, ne pořadatel.

Účastníci nesou rovněž zodpovědnost za případné škody, způsobené jimi přihlášeným vozidlem.

Cílem setkání není závodění a vítězství za každou cenu. Smyslem je prožít pěkný den v příjemné společnosti, poznat zajímavé lidi a pobavit především diváky a samozřejmě sami sebe. Setkání historických vozidel se  koná jako vzpomínkový závod na kdysi tradiční závody historických vozidel do vrchu na trati v Táboře-Čelkovicích, konané v polovině 70. let minulého století. Záštitu nad setkáním převzali představitelé radnic měst Tábor, Soběslav a Chýnov. Hlavním organizátorem je Motoclub SPŠ Tábor. Vítána je účast v dobovém oblečení.

Datum konání: sobota 2. října 2010
Startovné:        200,- Kč za stroj  (platí se v hotovosti až při prezenci)

Program:

od 08.00   prezence, poučení – SPŠ Tábor
od 09.30   start 1. etapy před SPŠ Tábor na Maredově vrchu – jízda z Tábora do Čelkovic (4 km)
od 10.00   2. etapa – speciální rychlostní zkouška v Čelkovicích (1 km)
od 10.15   3. etapa – jízda z Čelkovic do Soběslavi po určené trase (34 km)
od 11.15   zastávka v Soběslavi s občerstvením (výstava vozidel)
od 13.00   start do 4. etapy – jízda ze Soběslavi do Chýnova po určené trase (26 km)
od 14.00   zastávka v Chýnově (výstava vozidel)
od 15.00   5. etapa – přejezd z Chýnova na Žižkovo náměstí v Táboře (10 km)

15.30 – 17.00  výstava vozidel na Žižkově náměstí s vyhlášením výsledků a předáním cen garanty setkání pro startující

Vypisují se samostatně hodnocené kategorie:

1.            Motocykl do roku výroby 1945 včetně
2.            Motocykl po roce výroby 1945
3.            Automobil do roku výroby 1945 včetně
4.            Automobil po roce výroby 1945
5.            Speciální cena pořadatele

Všem účastníkům přejeme krásné zážitky z historických jihočeských měst a  obcí, proslulých svým půvabným okolím a řadou historických památek. Jezdcům a spolujezdcům přeji radost z výkonu jejich strojů a  organizačnímu výboru hladký průběh celé akce.

Do přihlášky, kterou zašlete písemně nebo elektronicky na níže uvedený e-mail, uveďte:

1.            titul, jméno a příjmení jezdce
2.            přesný název stroje
3.            rok výroby stroje

TERMÍN pro podání přihlášky: do pátku 24. září 2010

Přihlášky zasílejte na adresu:

SPŠ strojní a stavební Tábor
Ing. Marcel Gause
Komenského 1670
390 41 Tábor                

nebo elektronicky na e-mail: reditel@sps-tabor.cz

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!