Enersol 2010 zná jihočeskou reprezentaci | SPŠ Tábor

 

Enersol 2010 zná jihočeskou reprezentaci

Jihočeši vyslali do národního kola projektu ENERSOL osm zástupců ze šesti jihočeských středních škol. Výpravu vede vítěz krajského kola v Táboře Tomáš Reichl ze Střední průmyslové školy a VOŠ Písek s monitoringem a vizualizací fotovoltaické elektrárny a Marek Palán ze SPŠ Tábor s bioplynovou stanicí Nedvědice.

Ve čtvrtek 4. března 2010 se v Táboře v budově Střední průmyslové školy strojní a stavební konalo krajské kolo šestého ročníku mezinárodní soutěže ENERSOL 2010. Do krajské přehlídky bylo zasláno 37 studentských prací, z nichž 15 postoupilo do finále jihočeské prezentační přehlídky v Táboře. Všechny práce měly společné téma: Úspory energií a využívání alternativních energetických zdrojů. Práce popisovaly a analyzovaly systémy využívající obnovitelné zdroje energie. Hlavními tématy byly ekologické kotle, solární energie, biomasa a vytápění.

Záštitu nad akcí převzala radní Jihočeského kraje pro oblast školství, tělovýchovy a mládeže RNDr. Jana Krejsová, která v zastoupení vedoucí odboru Ing. Hany Šímové studentům poděkovala a vyjádřila přesvědčení, že jejich snaha udělat něco navíc se jistě zúročí v dalším studiu. V rámci dopoledního zahájení vystoupili další milí hosté, Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele Národního ústavu odborného vzdělávání, Ing. Jiří Herodes, duchovní otec soutěže z pořádající agentury a senátor Parlamentu ČR Mgr. Pavel Eybert.

Každý soutěžící měl 10 minut na prezentaci, ve kterých pro porotu a ostatní soutěžící shrnul to podstatné z předem odevzdané práce. Odborná porota dojem z prezentace započítala do celkového hodnocení prostudované soutěžní práce. Osm soutěžících tvoří reprezentační tým jihočeského kraje, vítězné dvě práce budou reprezentovat kraj formou prezentace v národním kole ve dnech 25. a 26. března v Otrokovicích.

Výsledky krajského kola:

  1. Tomáš Reichl z VOŠ a SPŠ elektrotechnické Písek s prací Monitoring a vizualizace fotovoltaické elektrárny
  2. Marek Palán ze SPŠ strojní a stavební Tábor s prací Bioplynová stanice Nedvědice
  3. Aneta Dušková a Zuzana Hořejší z VOŠ a Střední zemědělské školy Tábor s prací Pelety jako perspektivní alternativní palivo pro lokální topeniště.

SPŠ strojní a stavební Tábor jako regionální centrum ENERSOL EVVO 2010 děkuje všem svým sociálním partnerům a Jihočeskému kraji za podporu a spolupráci při vytváření podmínek pro realizaci tohoto projektu, a to i jménem všech zapojených jihočeských škol, jejichž žáci již v předchozích ročnících dosáhli nemalých úspěchů, když se jim v letech 2007 a 2008 podařilo zvítězit v národním kole a současně vytvořilo základ úspěšného družstva České republiky, které se v dubnu 2007 utkalo v Olomouci s družstvem Slovenské republiky a zvítězilo. V  roce 2008 se navíc SPŠ strojní a stavební Tábor úspěšně zhostila pořadatelství mezinárodního kola za účasti družstev České republiky, Slovenska, Německa a Slovinska. V roce 2009 měl Jihočeský kraj opět osmičlenné zastoupení v národním i mezinárodním kole, práce Kateřiny Kašové na téma Nízkoenergetický dům byla vyhodnocena jako třetí nejlepší v České republice. Za ní získala studentka SPŠ Tábor i čestné uznání v soutěži Talent Jihočeského kraje. V letošním roce reprezentujeme Jihočeský kraj z druhého místa.

O projektu Enersol

Projekt ENERSOL vznikl v roce 2000 a až do roku 2004 byl společným programem šesti evropských zemí, Německa, Nizozemí, Velké Británie, Itálie, České republiky a Slovenska. Jeho mezinárodní význam spočíval ve sjednocení odborných textů a výměně zkušeností z výuky na středních školách, zejména v Nizozemí a Německu. Česká republika se tímto projektem přihlásila k myšlence vzdělávat mladou generaci v oblasti jednotlivých forem alternativní energetiky, a to vybudováním odborných učeben s instalovaným zařízením na fototermiku, fotovoltaiku, tepelná čerpadla, spalování biomasy, ale také demonstračními ukázkami funkcí větrných a malých vodních elektráren a využívání skládkových plynů.

Již pátý ročník tohoto programu pod názvem ENERSOL EVVO 2009 podpořilo 9 samosprávných krajů, včetně kraje Jihočeského, jehož zájmy hájí v projektu regionální centrum SPŠ strojní a stavební Tábor, a ze strany státu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní fond životního prostředí, Národní ústav odborného vzdělávání a Ministerstvo zemědělství.

Finanční dotace zřizovatelů škol umožnila, aby se uskutečnily odborné semináře pro učitele a jejich žáky a mohly vzniknout žákovské vzdělávací projekty. Na krajské semináře, pořádané po celé ČR, navazuje národní vzdělávací seminář ENERSOL EVVO 2010 ve dnech 25. a 26. března v Otrokovicích a mezinárodní vzdělávací seminář, organizovaný ve dnech 22. a 23. dubna v Trnavě (SR) a 6. a 7. května 2010 v Brně. Šestý ročník navazuje na ENERSOL 2009, v jehož rámci bylo zpracováno celkem 264 vzdělávacích projektů v 9 samosprávných krajích. Stal se tak jediným vzdělávacím programem na území ČR, který vytváří podmínky pro modernizaci ŠVP na téma využití obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v dopravě a úspor energií obecně (nízkoenergetické domy, pasivní domy, zateplování, spotřebiče s nízkou spotřebou elektrické energie). Tím motivuje nejen školy, ale i místní samosprávu a státní správu ve prospěch zvyšování kvalifikace mladé generace v této oblasti.

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!