SPŠ Tábor v projektu UNIV 2 | SPŠ Tábor

 

SPŠ Tábor v projektu UNIV 2

Na 325 škol ve všech krajích se zapojuje do nového projektu celoživotního vzdělávání UNIV 2 - Kraje, který byl oficiálně zahájen v srpnu. České střední školy se tak stanou centry celoživotního vzdělávání a vedle své tradiční výuky budou provázaně nabízet různé formy vzdělávání dospělých.

logo UNIV2k

UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho finanční rámec představuje 300 milionů Kč, zapojeno je celkem 325 škol a doba realizace je 3,5 let.

Vzhledem k rychlému rozvoji technologií bude celoživotní vzdělávání do budoucna nezbytné. Kvalifikovaných zaměstnanců je už nyní v řadě oborů nedostatek, přitom účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je podle statistik nedostatečná – je to pouze 5,7 % dospělých ve věku 25 - 64 let, zatímco ve "starých" zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

UNIV 2 – Kraje navazuje na projekt UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (2005 – 2008). Na rozdíl od něho je ale realizován ve všech krajích ČR kromě Prahy. Zaměřuje se především na přípravu nových programů dalšího vzdělávání. Zároveň proběhnou vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří tak budou mít příležitost naučit se tyto vzdělávací programy vytvářet a poté podle nich učit dospělé zájemce.

Projekt UNIV 2 - Kraje tak umožní využít materiální i personální kapacity středních škol ke vzdělávání dospělé populace. V době, kdy se snižuje počet žáků v počátečním vzdělávání, je to pro školy jistě vítaná aktivita. Přitom přispějí k rozšíření nabídky kvalitních kurzů celoživotního vzdělávání a zároveň k jejich snadnější dostupnosti pro zájemce z různých regionů. "Je to jedna z ideálních variant dalšího rozvoje škol, kterou právě projekt UNIV 2 nabízí," je přesvědčen Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT.

 

logo OPVK JČ kraj

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!