Informace k přijímacímu řízení | SPŠ Tábor

 

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2010. U oborů s talentovou zkouškou je musí podat k rukám ředitelů středních škol nejpozději do 30. listopadu 2009.

Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 7. května 2010, v případě jiné než denní formy vzdělávání a nástavbového studia v termínu od 2. do 17. května 2010.

Pokud se přijímací zkouška koná, odešle ředitel školy rozhodnutí do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, výsledek talentové zkoušky odešle nejpozději do 20. ledna 2010, výsledek talentové zkoušky v konzervatoři nejpozději do 10. února 2010. Uchazeč ze základní školy obdrží na základní škole tzv. zápisový lístek. Jestliže uchazeč není ze základní školy, dostane zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště. Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu na základě rozhodnutí o přijetí na tuto školu. Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek lze 1x vzít zpět a dát na jinou školu.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

O případných změnách v systému přijímacího řízení vás budeme na těchto stránkách informovat.


Termíny:

Denní forma vzdělávání

 • přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2010
 • lze podat tři přihlášky
 • v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 22. dubna do 7. května 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro denní studium zde na stránkách MŠMT

Jiné formy vzdělávání (večerní, dálkové, distanční, kombinované)

 • odevzdat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 20. března 2010
 • lze podat tři přihlášky
 • v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 2. do 17. května 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro jiné formy studia zde na stránkách MŠMT

Nástavbové studium

a) v případě denní formy vzdělávání přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2010
b) v případě jiné formy vzdělávání než denní odevzdat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 20. března 2010

 • v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 2. do 17. května 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek na vybranou střední školu
 • tiskopis přihlášky pro nástavbové studium zde na stránkách MŠMT

Přijímací řízení upravují §§ 57 - 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhláška č. 671/2004 Sb., v platném znění.


Další informace a materiály k přijímacímu řízení

Co byste měli vědět o novém způsobu přijímacího řízení - materiál MŠMT

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje (19.86 KB)

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (24.50 KB)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) (22.50 KB) (12.71 KB)

Právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona (33.91 KB)

Zdroj: Jihočeský kraj

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!