Partnerství měst a škol | SPŠ Tábor

 

Partnerství měst a škol

To, že slovinské historické město Škofja Loka je partnerským městem Tábora, je Táborákům známou skutečností. O tom, jak krásnou zemí je Slovinsko, není třeba nikoho přesvědčovat. Spousta z nás se tam vydává jako turisté do hor nebo třeba jen projíždí při prázdninových cestách za sluncem. Jistě si přitom také mnozí všimli, jaké ekonomické pokroky Slovinsko zaznamenalo za necelých 20 let od získání samostatnosti.

Všechny tyto momenty stály na táborské průmyslovce na počátku úvah, zda by bylo možné najít ve Slovinsku školu s podobným vzdělávacím programem a navázat s ní partnerské kontakty, které by se promítly do spolupráce na odborném vzdělávání, do výměny zkušeností mezi pedagogy obou škol a v neposlední řadě do výměnných stáží žáků.

Při prvních krocích nám velmi pomohla táborská radnice. Ředitel táborské průmyslovky Marcel Gause a zástupkyně ředitele Libuše Trávníčková byli na jaře 2008 členy táborské delegace, která jela do Škofja Loky pod vedením místostarostky Zuzany Pečmanové. Delegace se setkala s tamním vedením města a řediteli různých středních škol. Průmyslovka okamžitě našla svého partnera: stala se jím Šola za strojništvo, škola s více než stoletou tradicí a učebním programem, který z názvu ani není třeba překládat do češtiny. Hned na místě byla domluvena první konkrétní forma spolupráce: slovinští žáci se zapojili do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol, který je zaměřen na využívání obnovitelných zdrojů energie a jehož nositelem v Jihočeském kraji je právě SPŠ Tábor. Se svojí prezentací přijeli na konci dubna do Tábora na mezinárodní přehlídku a v dalším ročníku na finále do Prahy.

Na jaře 2009 následovala další cesta vedení táborské průmyslovky do Škofja Loky s návrhem rozšířit spolupráci o výměnné týdenní stáže žáků . Táborské SPŠ se podařilo najít podporu těchto aktivit v rámci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a začlenit je jako model ověřování odborných a jazykových znalostí žáků v praxi v zemích EU do projektu Náskok díky kvalitě – rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách.

Nejprve jsme letos na podzim přivítali slovinské studenty v Táboře. Seznámili se s naší školou v rekonstrukci, zúčastnili se výuky, volejbalového turnaje ve škole, přijetí na táborské radnici, odborné exkurze do sezimoústeckého Kovosvitu, kulturně poznávacího výletu do Prahy. Přivezli nám prezentace o Slovinsku, Škofja Loce a jejich škole. Volný čas trávili se svými českými kamarády, kteří se chystali na oplátku do Slovinska. Celý pobyt byl načasován tak, aby slovinští studenti zažili jedinečný víkend – Táborská setkání.

Cesta deseti českých studentů do Slovinska začala během říjnové zimní kalamity. Odjížděli jsme za vydatného sněžení, ale po průjezdu karawanským tunelem nás přivítal slunečný podzim. A chvilku poté nás přivítali slovinští přátelé. Podobně jako u nás probíhá na slovinských školách optimalizace, Šola za strojništvo se stala součástí většího Šolskeho centera. Náplň týdne ve Škofja Loce byla obdobná : prezentace ve škole, přijetí u starosty, exkurze do strojírenské firmy, společná práce ve školních dílnách. Protože Škofja Loka právě slavila 120 let technického vzdělávání, zúčastnili jsme se i tamních oslav včetně mezinárodního turnaje v malé kopané. Nebýt toho, že v českém mužstvu hráli i Slovinci zapojení do našeho projektu, dopadli by naši fotbalisté - no jako naši fotbalisté… Během víkendu jsme se vydali do Lublaně a samozřejmě na pobřeží, v historickém Piranu právě otevřeli mořské akvárium. Pro dva české odvážlivce bylo dokonce otázkou prestiže ponořit se do vln Jadranu! Voda 18, vzduch 15 stupňů, ale když si představíte, že doma sníh lámal stromy…

Co říci na závěr: určitě ocenit, že všichni studenti dodrželi pravidlo, že komunikovat se bude pouze v angličtině bez ohledu na příbuznost slovanských jazyků, pochválit je i za společně vytvořené prezentace a fotodokumentace z obou pobytů. Ředitelé a zástupci obou škol se shodli na pokračování spolupráce a její rozšíření o výměnu zkušeností mezi pedagogickými kolektivy, nabízí se také spolupráce v oblasti e-learningu. A pokud bude přijat společný multilaterální projekt v rámci mezinárodního programu Leonardo da Vinci, který v současnosti připravujeme, dostane naše partnerství novou dimenzi. Ale přes všechny dosažené i budoucí úspěchy a oficiální vztahy, tím nejdůležitějším zůstávají osobní zkušenosti a navázaná přátelství českých a slovinských studentů a pedagogů.

Mgr. Libuše Trávníčková
zástupkyně ředitele
SPŠ strojní a stavební Tábor

 

logo OPVK JČ kraj

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!