Podmínky pro přijetí ve 2. kole přijím. řízení 2010/11 | SPŠ Tábor

 

Podmínky pro přijetí ve 2. kole přijím. řízení 2010/11

Podmínky pro přijetí ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor zveřejňuje podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení.

základní ustanovení

§ 1
Základní podmínka pro přijetí

(1) K čtyřletému dennímu maturitnímu studiu na Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (dále jen SPŠ) může být přijat uchazeč, který již úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 2.
 
(2) K dvouletému dennímu nebo tříletému dálkovému nástavbovému maturitnímu studiu na SPŠ může být přijat uchazeč, který již úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí vzdělávání v odpovídajícím učebním oboru ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle §§ 3 a 4.
 
(3) K tříletému dennímu studiu ve vybraných učebních oborech na SPŠ může být přijat uchazeč, který již ukončil nebo ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 5.
 
 
čtyřleté denní maturitní studium
 
§2
Přijetí ke studiu

(1) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 budou všichni uchazeči o přijetí do čtyřletého studijního oboru na SPŠ přijímáni bez přijímací zkoušky.

(2) O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů za:
a) průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy 0 – 150 bodů (spočítá se podle vzorce 200-50xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
b) průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy 0 – 150 bodů (spočítá se podle vzorce 200-50xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
c) úspěšné řešitelství alespoň v okresním kole centrálně vyhlašovaných olympiád, jichž se uchazeč zúčastnil v období od 6. do 9. ročníku základního vzdělávání, 30 bodů (započítává se pouze jednou, úspěšnost musí být prokazatelně doložena).

(3) V případě rovnosti bodů rozhoduje mezi uchazeči o lepším pořadí:
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) dosažení lepšího prospěchu v 1. pololetí 9. třídy,
c) nižší součet známek z matematiky a fyziky na vysvědčení v rozhodném období 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

 
Nástavbové maturitní studium
 
§3
Přijímání k dennímu dvouletému studiu

(1) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 budou všichni uchazeči o přijetí ke studiu v denním dvouletém nástavbovém studiu na SPŠ přijímáni bez přijímací zkoušky.

(2) O pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

(3) V případě rovnosti bodů rozhoduje mezi uchazeči o lepším pořadí:
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) nižší součet známek z matematiky a fyziky na vysvědčení za obě pololetí 1. a 2. ročníku a za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

§4
Přijímání k tříletému dálkovém studiu

(1) Při přijímacím řízení uchazečů do dálkového studia na SPŠ se přijímací zkoušky
nekonají.

(2) Při stanovení pořadí uchazečů se postupuje podle § 3 odst. 2 a 3.


 
tříleté denní studium učebních oborů
 
§5
Přijímání do tříletých učebních oborů

(1) Při přijímacím řízení uchazečů ke studiu učebních oborů na SPŠ se přijímací zkoušky
nekonají.

(2) V případě, že bude do prvního kola přijímacího řízení přihlášen větší počet uchazečů, než jaký pro daný učební obor stanovuje § 6, odst. 1 písm. f) až j), rozhoduje o jejich pořadí prospěch z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy.


 
počty přijímaných žáků
 
§6
Počty žáků přijímaných pro školní rok 2010/2011

(1) Pro školní rok 2010/2011 bude ke studiu na SPŠ přijímáno do prvního ročníku celkem 294 uchazečů, z toho:
a)      do studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum 60 uchazečů,
b)      do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství 60 uchazečů,
c)      do studijního oboru 36-47-M/01 Pozemní stavitelství 30 uchazečů,
d)      do studijního oboru 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 30 uchazečů,
e)      do studijního oboru 23-43-L/506 Provozní technika celkem 30 uchazečů,
f)        do učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář celkem 24 uchazečů,
g)      do učebního oboru 36-64-H/01 Tesař celkem 24 uchazečů,
h)      do učebního oboru 36-67-H/01 Zedník celkem 12 uchazečů,
i)        do učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik celkem 12 uchazečů,
j)        do učebního oboru 23-65-H/01 Strojník celkem 12 uchazečů.
 
(2) Počty volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011:
a) do studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum 9 míst,
b) do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství 16 míst,
c) do studijního oboru 36-47-M/01 Pozemní stavitelství 11 míst,
d) do studijního oboru 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba 12 míst,
e) do studijního oboru 23-43-L/506 Provozní technika celkem 10 míst,
f) do učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář celkem 6 místa,
g) do učebního oboru 36-64-H/01 Tesař celkem 5 míst,
h) do učebního oboru 36-67-H/01 Zedník celkem 8 míst,
i) do učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik celkem 7 míst,
j) do učebního oboru 23-65-H/01 Strojník celkem 7 míst,
k) do učebního oboru 36-55-H/001 Klempíř celkem 9 míst.

 
 
Ing. Marcel Gause
ředitel školy

 

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!