Přijímací řízení 2009 - otázky a odpovědi | SPŠ Tábor

 

Přijímací řízení 2009 - otázky a odpovědi

Kolik bude přihlášek a kolik z nich je virtuálních

Do 4letých oborů bude letos podáno více než 300 000 přihlášek, do víceletých gymnázií přes 50 000. U prestižních škol může být proti loňsku nárůst i  pětinásobný. Překvapivě velký nárůst mohou mít obory "druhé volby", u nich však budou již převažovat virtuální přihlášky žáků, kteří na danou školu vlastně nechtějí. Mnohé menší obory zejména na SOU budou mít pouze virtuální přihlášky a to v nemalém počtu, ale skutečného zájemce ani jednoho. Více viz (www.scio.cz/skoly/majak/virtualniprihlaska.aspx).

Kdo vydá právní stanovisko k mým otázkám?

Současná situace kolem přijímacího řízení je chaotická a z právního hlediska nepřehledná. Kraje i MŠMT se budou zdráhat vydávat závazná stanoviska. Taková stanoviska by ostatně celý postup spíš komplikovala. Ředitelé si musí poradit sami a nejspíš budou muset volit postupy, pro které nelze v zákoně najít oporu. Je ale dobré vše rozmyslet až do konce a počítat i s horšími variantami. Více viz (www.scio.cz/skoly/majak/pravo.aspx).

Modelové situace

Jaké postupy plánují školy během letošního PŘ. Pět různých modelů, jejich výhody a rizika. Co je vhodné pro různé situace. Více viz (www.scio.cz/skoly/majak/modely.aspx).

 

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!