Vedeme Jihočechy do národního kola ENERSOL 2009 | SPŠ Tábor

 

Vedeme Jihočechy do národního kola ENERSOL 2009

Jihočeši vyslali do národního kola projektu ENERSOL šest zástupců ze třech středních škol. Výpravu vede vítězka krajského kola Kateřina Kašová ze Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor se studií nízkoenergetického domu.

Ve středu 25. února se v Táboře v budově Střední průmyslové školy strojní a stavební konalo krajské kolo pátého ročníku mezinárodní soutěže ENERSOL 2009. Do krajské přehlídky bylo zasláno 10 studentských prací z pěti jihočeských škol. Všechny měly společné téma: Úspory energií a využívání alternativních energetických zdrojů. Práce popisovaly a analyzovaly systémy využívající obnovitelné zdroje energie. Hlavními tématy byly nízkoenergetické domy, solární ohřev, biomasa, fotovoltaika a vytápění.

Záštitu nad akcí převzala radní Jihočeského kraje pro oblast školství, tělovýchovy a mládeže RNDr. Jana Krejsová, která studentům poděkovala a vyjádřila přesvědčení, že jejich snaha udělat něco navíc se jistě zúročí v dalším studiu. V rámci dopoledního zahájení vystoupili další milí hosté. PaedDr. Jiří Moravec, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu v Českých Budějovicích, Jiří Herodes, duchovní otec soutěže z pořádající agentury, Ing. Immo Bellman, zástupce Ministerstva životního prostředí a Mgr. Hana Chmelová, z Energy Centre České Budějovice. Souběžně s Enersolem totiž proběhla i jihočeská soutěž pro základní školy „Dřevo jako zdroj energie“, jejíž je Enegery Centre vyhlašovatelem.

Každý soutěžící měl 10 minut na prezentaci, ve kterých pro porotu a ostatní soutěžící shrnul to podstatné z předem odevzdané práce. Porota dojem z prezentace započítala do celkového hodnocení soutěžní práce.

Výsledky jihočeského kola soutěže:

1
Kašová Kateřina
Studie nízkoenergetického domu
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor
2
Nováková Renata
Zemědělci – energetici mají budoucnost
VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
3
Vácha Vladimír
Protiproudé chlazení mléka
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor
4
Sochůrek Jaroslav
Solární ohřev teplé vody
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor
5
Hobza Petr
Primární alternativa
VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
6
Novák Ondřej

Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni

VOŠ a Střední průmyslová škola Volyně


Projekt ENERSOL vznikl v roce 2000 a až do roku 2004 byl společným programem šesti evropských zemí, Německa, Nizozemí, Velké Británie, Itálie, České republiky a Slovenska. Jeho mezinárodní význam spočíval ve sjednocení odborných textů a výměně zkušeností z výuky na středních školách, zejména v Nizozemí a Německu. Česká republika se tímto projektem přihlásila k myšlence vzdělávat mladou generaci v oblasti jednotlivých forem alternativní energetiky, a to vybudováním odborných učeben s instalovaným zařízením na fototermiku, fotovoltaiku, tepelná čerpadla, spalování biomasy, ale také demonstračními ukázkami funkcí větrných a malých vodních elektráren a využívání skládkových plynů.

Od roku 2004 paralelně s tímto evropským projektem začíná realizace českého projektu se stejným názvem, ale s konkrétními školami, pedagogy a jejich žáky a studenty. Vzdělávací agentura Kroměříž se obrátila na zřizovatele škol, samosprávné kraje, s nabídkou ke spolupráci a vytvoření systému vzdělávacích programů pro střední a vyšší odborné školy a gymnázia, který by vhodnou motivací vytvářel příznivé podmínky pro sdílení pravdivých informací o využití sluneční, geotermální a skládkové energie. Již pátý ročník tohoto programu pod názvem ENERSOL EVVO 2009 podpořilo 9 samosprávných krajů, včetně kraje Jihočeského, jehož zájmy hájí v projektu regionální centrum SPŠ strojní a stavební Tábor, a ze strany státu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní fond životního prostředí, Národní ústav odborného vzdělávání a Ministerstvo zemědělství.

Finanční dotace zřizovatelů škol umožnila, aby se uskutečnily odborné semináře pro učitele a jejich žáky a mohly vzniknout žákovské vzdělávací projekty. Na krajské semináře, pořádané po celé ČR, navazuje národní vzdělávací seminář ENERSOL EVVO HARFA ve dnech 26. a 27. března na Kladně a mezinárodní vzdělávací seminář, organizovaný ve dnech 23. a 24. dubna 2009 v Rytířském sále Senátu ČR. Pátý ročník navazuje na ENERSOL 2008, v jehož rámci bylo zpracováno celkem 348 vzdělávacích projektů v 80 školách 10 samosprávných krajů. Stal se tak jediným vzdělávacím programem na území ČR, který vytváří podmínky pro modernizaci ŠVP na téma využití obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí v dopravě a úspor energií obecně (nízkoenergetické domy, pasivní domy, zateplování, spotřebiče s nízkou spotřebou elektrické energie). Tím motivuje nejen školy, ale i místní samosprávu a státní správu ve prospěch zvyšování kvalifikace mladé generace v této oblasti.

SPŠ strojní a stavební Tábor jako regionální centrum ENERSOL EVVO 2009 děkuje všem svým sociálním partnerům a Jihočeskému kraji za podporu a spolupráci při vytváření podmínek pro realizaci tohoto projektu, a to i jménem všech zapojených jihočeských škol, jejichž žáci již v předchozích ročnících dosáhli nemalých úspěchů, když se jim v letech 2007 a 2008 podařilo zvítězit v národním kole a současně vytvořilo základ úspěšného družstva České republiky, které se v dubnu 2007 utkalo v Olomouci s družstvem Slovenské republiky a zvítězilo. V minulém roce se navíc SPŠ strojní a stavební Tábor úspěšně zhostila pořadatelství mezinárodního kola za účasti družstev České republiky, Slovenska, Německa a Slovinska.
 

k příspěvku je připojené fotoalbum - otevřít fotoalbum
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!