SPŠ Tábor pokračuje v expanzi nabídky | SPŠ Tábor

 

SPŠ Tábor pokračuje v expanzi nabídky

Od roku 2000 zažívá Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor velmi dynamický rozvoj. Zatímco ostatní školy se potýkají s nedostatkem zájmu o technické obory, táborské průmyslovce se podařilo zvýšit o čtvrtinu počet studentů Strojírenství a Technického lycea. Tento úspěch byl navíc od minulého školního roku umocněn připojením táborské stavební školy, takže se původní studijní nabídka průmyslovky rozrostla o obory Pozemní stavitelství, Dřevařská a nábytkářská výroba a také stavební učební obory. V táborském regionu tak vznikla silná technická škola s významným lidským a materiálním zázemím, připravená uspokojit zájem zaměstnavatelů i žáků a rodičů v široké škále technických oborů.

Úspěch školy je postaven na individuálním přístupu k žákům i ke svým průmyslovým partnerům. Proto vedle standardní výuky dále zdokonaluje systém specializací, nepovinných předmětů a zájmových kroužků, kterými umožňuje rozvíjet osobnost každého z žáků v závislosti na jeho talentu, přednostech a dovednostech. Stále rostoucí zájem praxe o absolventy táborské průmyslovky vyústil k podepsání partnerských smluv s významnými firmami regionu, s nimiž škola spolupracuje v rámci celostátních projektů IQ Industry a Enersol. Díky těmto smlouvám je garantována vysoká úroveň všech praktických činností, vrcholících vypracováním studentských ročníkových prací, jejichž obhajoba se stala moderním způsobem realizace praktické maturitní zkoušky.

V červenci 2008 podepsala SPŠ Tábor exkluzivní smlouvu s významnou stavební firmou Metrostav, pro niž bude připravovat profesní specialisty. Škola tím zajistila velmi výhodné finanční podmínky všem rodinám žáků, kteří se rozhodnou pro toto studium a jimž taková volba může přinést úsporu až 100 tisíc korun. Vzhledem k proplácené dopravě, ubytování a stravování se škola stala velmi atraktivní i pro vzdálenější oblasti jihočeského kraje.

Táborská průmyslovka si vytvořila i v dalších oblastech činnosti výsadní postavení na vzdělávacím trhu. Je autorizovaným střediskem Autodesk Academia s právem vydávat svým žákům mezinárodní certifikáty (konstruování na počítači), v roce 2007 se stala výhradním vzdělávacím centrem firmy Microsoft pro jihočeský region, podobné postavení má v oblasti vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie. Žáci mohou při odborné a jazykové přípravě rovněž těžit z dlouholeté mezinárodní spolupráce s partnery na Slovensku, v Rakousku, v Nizozemí a ve Slovinsku.

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!