Enersol 2008: Mezinárodního finále jsme se zhostili se ctí | SPŠ Tábor

 

Enersol 2008: Mezinárodního finále jsme se zhostili se ctí

Enersol 2008 dospěl do svého finále. Stalo se tak 24. a 25. dubna 2008 v Táboře. Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností se kromě zástupců z deseti krajů České republiky zúčastnili také delegace ze Slovenska, Německa a Slovinska. Na konferenci vystoupili představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Národního ústavu odborného vzdělávání a Strojní fakulty ČVUT. Význam akce podpořili svou osobní záštitou hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, radní Jihočeského kraje Ing. Bc. Marie Hrdinová a místostarosta města Tábor Ing. arch. Martin Jírovský, Ph.D. Nechyběli ani ředitelé úřadu práce, oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory nebo partnerů akce, Energy Centre České Budějovice a ZVVZ a.s. Milevsko.

Hlavním pořadatelem akce se stala Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, která se zapojila do tohoto projektu před dvěma lety a stejně jako v roce 2007, tak i letos byla vysoce hodnocena úroveň jí pořádané krajské přehlídky studentských prací na téma využívaní obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě. Kromě toho v březnu vedla SPŠ Tábor v národním kole Enersolu úspěšné jihočeské družstvo, jemuž se v Plzni podařilo obhájit loňské vítězství. To byly hlavní důvody, proč byla vybrána do role hostitele pro 150 účastníků konference.

Dva dny strávené v Táboře se nezapomenutelně zapsaly do vzpomínek všech účastníků. Bohatý program zahrnoval nejen odbornou část včetně soutěžní přehlídky nejlepších studentských prací čtyř zúčastněných států, ale také poznání středověké historie husitského města a jeho neopakovatelné architektury. To ocenili především zahraniční účastníci, z nichž někteří zavítali na jih Čech poprvé v životě.
 
Na závěr konference byly předány ředitelům jednotlivých krajských regionálních vzdělávacích center pro obnovitelné zdroje energie, tedy včetně pořádající SPŠ Tábor, a zástupcům zahraničních delegací děkovné listy, podepsané ministry Ondřejem Liškou (MŠMT) a Martinem Bursíkem (MŽP).
 
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!