Bažantová Alena, Ing. | SPŠ Tábor

 

Bažantová Alena, Ing.

Aprobace:
- učitel odborných stavebních předmětů

Středoškolské studium:
- Gymnázium, Moravské Budějovice, maturita 1975

Vysokoškolské studium:
- VÚT – fakulta stavební Brno, závěrečná státní zkouška v roce 1980

Další vzdělávání:
- autorizace v oboru pozemní stavby
- certifikát Auto CAD
- SIPVZ – kurz Z a P
- aktuální semináře pořádané ČKAIT

Samostudium:
- kreslení v programu Auto CAD
- samostudium

Předchozí zaměstnání:
- projektant pozemních staveb ve firmách 
- Zemědělské stavební sdružení Třebíč
- Agrostav Tábor
- Racek Dražice
- Bauer Tábor

Odborné činnosti:
- organizování odborných exkurzí a seminářů pro studenty
- udržování kontaktů s odbornou veřejností
- návštěvy odborných výstav a veletrhů
- člen ČKAIT

Zájmové činnosti:
- architektura, četba, historie, divadlo, hudba, malba, příroda, zahrada

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!