Technické noviny - na průmyslovce to žije | SPŠ Tábor

 

Technické noviny - na průmyslovce to žije

Technické noviny na čtyřech stranách shrnují nejdůležitější informace o škole. Poskytují zhuštěný obraz o vývoji školy, jejích základních rysech, výhodách studia, informují o podmínkách přijetí a o atmosféře, kterou škola vytváří i v době, kdy se v ní neučí. Technické noviny naleznete v příloze článku ve formátu pdf.

Součástí Technických novin jsou tématicky zaměřené přílohy, které se vztahují vždy k jednomu oboru a seznamují čtenáře s jednotlivými specializacemi. Součástí příloh jsou i učební plány, kde se může zájemce o studium detailně seznámit s množstvím hodin u jednotlivých předmětů v jednotlivých letech studia.

Tyto přílohy naleznete vždy u konkrétního oboru v rubrice "Studijní obory".

Příloha: tn_2009_r2.pdf

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!