Co je to IQ Auto | SPŠ Tábor

 

Co je to IQ Auto

Logo IQ Auto
Myšlenka projektu IQ Auto byla definována v říjnu roku 2003 na první konferenci Sdružení automobilového průmyslu s cílem podpořit technické školství a modernizovat výuky v souladu s měnícími se požadavky automobilového průmyslu, později rozšířeno na průmysl obecně.

IQ v názvu projektu znamená Inovace – Kvalifikace profesní přípravy.

Obsahem projektu IQ Auto je uvést systém přípravy žáků a studentů na středních technických školách a vyšších odborných školách s technickým zaměřením do souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu.

Výstupem projektu IQ Auto je systém dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku, umožňující přenos informací o nových technologiích a zaváděných inovacích z významných firem regionu do škol. K tomu slouží akreditované semináře, vytvořené ve firmách a určené pro pedagogy. Dalším výstupem jsou trojstranné partnerské smlouvy mezi školou, firmou a místně příslušným úřadem práce.

SPŠ strojní a stavební Tábor vstoupila do projektu IQ Auto na podzim 2005. Jako škola zřizovaná Jihočeským krajem dostala plnou podporu pro svoji účast v projektu, když Jihočeský kraj v zastoupení hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem podepsal 23. srpna 2006 dohodu o spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu ČR při realizaci projektu IQ Auto. Od roku 2006 je SPŠ strojní a stavební Tábor držitelem certifikátu partnera projektu 1. a 2. stupně na základě zahájení spolupráce a podpisu smlouvy se společností Motor Jikov a.s. České Budějovice. Pro následující období připravuje škola rozšíření svého působení v projektu o partnerství s dalším firmami (např. Brisk Tábor, ALFA Písek).

V příloze se nachází dohoda mezi Jihočeským krajem a Sdružením automobilového průmyslu ČR.

Příloha: Dohoda_IQA.pdf

© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!