SPŠS je informačním centrem SIPVZ | SPŠ Tábor

 

SPŠS je informačním centrem SIPVZ

Získat čestný název "INFORMAČNÍ CENTRUM SIPVZ" od MŠMT ČR znamená, že škola, která je nositelem takového osvědčení, vyniká v určitých oblastech nad ostatními a je schopna svými zkušenostmi obohatit další školy, dokáže organizovat vdělávací akce pro pedagogickou i ostatní veřejnost a její učitelé se podílejí na tvorbě metodických a výukových materiálů.

Střední průmyslová škola strojnická Tábor se již několik let intenzivně věnuje výuce grafických programů. Díky úspěšným projektům SIPVZ získala nadstandardní softwarové vybavení v této oblasti. Nejdůležitější je však skutečnost, že se pedagogům školy podařilo vytvořit metodiku a začlenit všechny softwary beze zbytku do výuky odborných předmětů. Totéž platí pro internetové aplikace a webdesign a zavádění e-learningu do výuky ve třídách denního studia a také při vzdělávání dospělých.

Táborské INFORMAČNÍ CENTRUM SIPVZ se proto bude specializovat na tyto oblasti:

• Počítačová grafika
• Internetové aplikace a webdesign
• E-learning

a bude mít tyto priority:

• Organizace a výuka ve specializovaných kurzech počítačové grafiky
• Organizace a výuka ve specializovaných kurzech tvorby internetových aplikací a webdesignu
• Tvorba vzdělávacích materiálů, podkladů a edukačních elementů pro širší uplatnění ICT ve výuce.
• Tvorba metodických vzdělávacích materiálů pro zvyšování gramotnosti pedagogických pracovníků, studentů a veřejnosti v oblasti e-learningu
• Vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků v oblasti elektronického a distančního vzdělávání.
• Poskytování aktivní podpory ostatním vzdělávacím institucím v rámci specializace informačního centra
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!