Gause Marcel, Ing. | SPŠ Tábor

 

Gause Marcel, Ing.

Aprobace: odborné předměty - strojírenství

Ze života: ženatý, dvě děti

středoškolské studium: Střední průmyslová škola strojnická Tábor (1979)

VŠ: ČVUT FSI Praha, katedra tepelných a jaderných strojů a zařízení, zaměření na průmyslovou energetiku (1984)

- další vzdělávání:
1980 ČVUT FSI Praha, státní jazyková zkouška z jazyka ruského
1991 PF České Budějovice, doplňkové pedagogické studium
2003 školení v rámci vzdělávání pedagogů v programu SIPVZ, osvědčení za úspěšné absolvování kurzu typu Z a P
2004 UK PF Praha - Centrum školského managementu, Ústav profesionálního rozvoje pracovníků ve školství (Funkční studium II)

- odborné činnosti:
1992-1998 člen poradního sboru odboru 23, MŠMT Praha (garant tvorby kmenového učiva předmětu Praxe studijního oboru Strojírenství)
1997-1998 lektor tréninkového programu Interaktivní dovednosti učitele, modul
Vytvoření nového klimatu ve škole
2000-dosud člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Jihočeský kraj, České Budějovice
2003-dosud člen pracovní skupiny Lidské zdroje a trh práce, Euroregion Silva Nortica

- projekty a granty
2001-dosud jeden z řešitelů dlouhodobého projektu Together příhraniční spolupráce CZ-A (garant částí Alternativní zdroje energie, Kulturní výměny)
2003 Vzdělávací internetové centrum – grantový projekt Jihočeského kraje (autor a odpovědný řešitel)
2003 Implementace softwaru – pilotní projekt SIPVZ I (odpovědný řešitel)
2004 Implementace softwaru – pilotní projekt SIPVZ II (odpovědný řešitel)

- publikační činnost
1995-1999 několik příspěvků v odborných časopisech Automobil, Motoristická současnost a Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední odborné vzdělávání (vydavatel NÚOV Praha)
1999 autor knihy „MTX – 30 let tradice“

- zájmové činnosti:
hudba – klávesové nástroje (do roku 2003 aktivně ve skupině MIDI)
historie motorismu (od roku 2002 ředitel setkání historických vozidel "Čelkovice", publikační činnost, organizace odborných zájezdů)
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!