Kde a jak získat informace | SPŠ Tábor

 

Kde a jak získat informace

Běžné informace lze získat přímo na naší internetové adrese.

Veškeré žádosti o informace je možno předkládat
- osobně, písemně nebo ústně v sekretariátu školy v 1. patře budovy školy
- poštou na adresu: SPŠS Tábor, Komenského 1670, 390 41 Tábor
- internetem: e-mail: info@spss-tabor.cz

Poznámka:
V případě ústního vyžádání sekretářka školy Květoslava Zikmundová podá dostupné informace okamžitě. Jestliže to není možné, zajistí žadateli setkání s pracovníkem školy zodpovědným za příslušnou agendu. V případě, že tento pracovník není přítomen, domluví s ním žadateli schůzku nebo dohodne s žadatelem dobu, místo, způsob a formu předání požadované informace.


Žadatel se může obrátit na zodpovědného pracovníka přímo podle následujícího rozpisu:

ředitel školy 1. patro č. 112
Ing. Marcel Gause
zodpovídá za vše, speciálně: kurzy pro veřejnost, kontakty s odbornou veřejností

zástupce ředitele 1. patro č. 112
Mgr. Libuše Trávníčková
organizace a náplň vzdělávání a výchovy, osnovy, rozvrh hodin, studijní obory

referent majetkové správy a personalista 2. patro č. 212
Eva Petrová
veškerá hospodářská a personální agenda, údržba a technický provoz školy

rozpočtář a účetní 1. patro č. 114
Ing. Dagmar Svobodná
rozpočet a účetní agenda školy, doplňková činnost

manager public relations a ICT koordinátor 1. patro č. 114
Martin Klíma
komunikace s médii, prezentace a propagace školy, tvorba a realizace ICT plánu školy

vedoucí dílen kabinet - suterém pod schodištěm
Jaroslav Jenšík
organizace a náplň výuky a výchovy ve školních dílnách, výroba ve školních dílnách

výchovný poradce a protidrogová prevence přízemí č. 019 (knihovna)
Dr. Hana Slavíčková
poradenství v tíživých životních situacích, pomoc při výběru a podávání přihlášek k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ, poradenství při uplatnění v praxi, spolupráce s úřady práce a zaměstnavateli.

třídní učitelé podle rozpisu na rozvrhu hodin na chodbě v 1. patře
chování, docházka a studijní výsledky žáků, dokumentace příslušné třídy
informace jen pro zákonné zástupce a rodinné příslušníky

učitelé podle předmětů podle rozpisu na rozvrhu hodin na chodbě v 1. patře
studijní výsledky a chování žáků
informace jen pro zákonné zástupce a rodinné příslušníky


Poplatky za poskytování informací:
Ústní informace, které není nutno vyhledávat se poskytují zdarma. Zdarma se dále poskytují veškeré informace o studiu na SPŠS Tábor a to i v písemné formě. V případě, že je třeba informace vyhledávat a zpracovat, zaplatí žadatel poplatek 25,- Kč za každých započatých 15 minut práce pracovníka školy a 2,- Kč za každou započatou stránku písemného vyhotovení plus případné poštovné.
Druhopisy vysvědčení se vyhotovují za jednorázový poplatek 50,- Kč za 1 ks.
Všechny uvedené poplatky se platí v hotovosti v kanceláři školy, nebo poštou na účet KB Tábor č.ú. 9990430237/0100.

Poznámka:
Kopie všech dokumentů zveřejněných na tomto místě lze získat v kanceláři školy.


© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!